Fysiotherapie

Het lichaam is een geheel van botten, spieren, gewrichten en bindweefsel waar we veel gebruik van maken. Meestal zijn die bewegingen vanzelfsprekend, totdat iemand pijn ervaart tijdens het bewegen. De fysiotherapeut van The Body Lab in Zevenhuizen is specialist op het gebied van bewegen en mobiliteit en kan je helpen van de pijnklachten tijdens het bewegen, af te komen. De fysiotherapeut zal samen met jou op zoek gaan naar de oorzaak van de klacht en zal deze bij de kern aanpakken zodat je zo goed en zo snel mogelijk herstelt, maar ook dat de klachten in de toekomst niet meer terugkomen.

De intake

Om een duidelijk beeld van de klachten te krijgen, vindt er tijdens de eerste afspraak een intake en een onderzoek plaats. Bij de intake worden eerst de persoons- en medische gegevens genoteerd. Vervolgens wordt er een anamnese afgenomen, waarbij duidelijk wordt wat de klacht precies is en wat het beloop hiervan is geweest. Na het vraaggesprek zal de fysiotherapeut enkele lichamelijke tests uitvoeren waarna er een diagnose wordt gesteld. Op basis hiervan zal er samen met jou een behandelplan worden opgesteld. Dit behandelplan zal besproken worden en geeft onder andere de verwachte duur van de klacht, het aantal benodigde behandelingen en het verwachte resultaat aan.

De vervolgbehandelingen

Een behandeling duurt 25 tot 30 minuten en start altijd met een kort gesprek over hoe de klacht zich heeft ontwikkeld sinds de laatste behandeling. De fysiotherapeut kijkt ,of het behandelplan dat is samengesteld tijdens de intake, nog volledig aansluit bij het oplossen van de klacht of dat deze aangepast moet worden. De behandeling bestaat, afhankelijk van de klacht, uit oefentherapie, adviseren, informeren, manuele technieken, taping of een combinatie hiervan.

Wat moet ik meenemen?

Neem naar de eerste fysiotherapie-afspraak een legitimatiebewijs mee. Wanneer je bent doorverwezen door de (huis)arts, neem dan ook de verwijsbrief mee die je van hen hebt gekregen. Ook vragen we, in verband met de hygiëne, om een eigen handdoek mee te nemen.

 

Neem direct contact op voor een afspraak met de fysiotherapeut